Úřad vydal novou metodiku pro vedení účetnictví v kampani

  black click pen beside MacBook Pro on table

Úřad pro dohled nad stranami změnil metodiku pro započítávání výdajů ve volební kampani v těch případech, kdy se strana nebo kandidát účastní současně krajských a senátních voleb. Už nebude stačit jedna faktura.

Dosavadní stav

Doposud se výdaje v takovém případě evidovaly jednoduše: pokud na komunikačních materiálech jednoznačně dominovalo vyobrazení subjektu v souvislosti s krajskými volbami, započítává se takový výdaj do limitu pro krajské volby. Analogicky to platí u voleb senátních.

Pokud byla prezentace věnována krajským a senátním volbám 50 na 50, započítávaly se výdaje do limitů obou kampaní po polovinách.

A jestli se subjekt prezentoval v jiném poměru (např. 9 stran krajské a 1 strana senátní volby), pak se i v takovém poměru dělily náklady (v tomto případě 9 ku 1).

K uhrazení takových výdajů stačila jedna faktura.

Co se mění

Hlavní změna se týká právě placení výdajů. Nově Úřad říká, aby platba proběhla nadvakrát, pakliže se výdaje vztahují jak na krajskou, tak senátní volební kampaň.

Rovněž nově upozorňuje, že rozpad částky pro senátní volební kampaň musí být odpovídat limitu výdajů pro senátní obvod, a doplňuje, že je jedno, zda mají koalice s kandidujícím subjektem stejné složení nebo se liší, protože v senátních volbách se výdajový limit kampaně vztahuje vždy na jeden obvod.

Příklad správného postupu zaúčtování podle Úřadu

V tomto příkladu subjekt kandiduje samostatně v 8 senátních obvodech (A-H), v dalších 3 je členem koalice (I-K; v tomto případě je jedno, zda mají všechny tři koalice stejné složení nebo se liší, protože v senátních volbách se výdajový limit kampaně vztahuje vždy na jeden obvod). V paralelních krajských volbách subjekt kandiduje ve třech krajích samostatně (L-M), ve dvou krajích (O a P) v koalicích s různým složením a v dalších dvou krajích v koalici se stejným složením (Q a R; název koalic se může lišit, určující je, že složení koalice je stejné). V krajských volbách se výdajový limit nevztahuje na konkrétní kraje, ale jde o souhrnný limit pro všechny kraje, v nichž se voleb účastní stejné uskupení.

Senát – samostatněLimit výdajůPoměrná částÚhrada faktury
Obvod A2 mil. Kč28 169 Kč309 859 Kč
Obvod B2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod C2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod D2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod E2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod F2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod G2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod H2 mil. Kč28 169 Kč
Senát – koalice
Obvod I2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod J2 mil. Kč28 169 Kč
Obvod K2 mil. Kč28 169 Kč
Kraj – samostatně
Obvod L21 mil. Kč295 776 Kč690 141 Kč
Obvod M
Obvod N
Kraj – odlišné koalice
Obvod O7 mil. Kč98 592 Kč
Obvod P7 mil. Kč98 592 Kč
Kraj – shodná koalice
Obvod Q14 mil. Kč197 184 Kč
Obvod R
Součet1 000 000 Kč1 000 000 Kč

Zdroj: udhpsh.cz

Co na to říkáte?
Sdílet článek