Proč je křížkování kandidátů ve volbách špatný nápad

  broken blue ceramic plate

Minule jsme mluvili o tom, proč váš hlas ve volbách nemusel být platný a kdy „kroužkovat a křížkovat“ své kandidáty. Dnes se podíváme na to, jak snadné je udělením preferenčních hlasů kandidátům uškodit a jak se tomu vyhnout.

Malá rekapitulace: ve všech volbách, kromě těch do obecních zastupitelstev, vaše oblíbené kandidáty kroužkujete a tím jim udělíte preferenční hlasy. Zakroužkovat můžete maximálně čtyři kandidáty. V obecních volbách neudělujete kroužky, ale křížky, a křížkovat můžete tolik kandidátů, kolik se jich volí do daného zastupitelstva obce.

Jak fungují kroužky

V evropských, sněmovních, senátních a krajských volbách je systém stejný. Pokud nějaký kandidát získá 5 a více procent preferenčních hlasů (kroužků), získá mandát přednostně. Jestli takových kandidátů bylo víc, získají tihle šťastlivci mandáty podle počtu získaných hlasů.

„Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu.“

§ 43 zákona o volbách do zastupitelstev krajů

V těchto volbách se nemůže stát, že by váš kroužek (preferenční hlas) jakkoliv kandidátům uškodil. Opak je pravdou u voleb obecních.

Jak fungují křížky

Křížkuje se pouze u obecních voleb. Přednostní mandát získá ten kandidát, který získá aspoň o 10 procent víc preferenčních hlasů (křížků), než je průměr celé kandidátky. Pokud je takových lidí víc, zase rozhoduje počet hlasů.

„Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.“

§ 45 zákona o volbách do obecních zastupitelstev

A tady nastává problém. Získání preferenčních mandátů je totiž až krok 2. Předpokladem pro krok 2 je absolvování kroku 1, který zjednodušeně znamená, že kandidátka získá celkově tolik mandátů, kolik hlasů kandidátka získala celkově v porovnání se všemi ostatními kandidátkami.

Co to znamená? Příklad: Když kandidátka A získá 150 hlasů celkem, kandidátka B získá 100 hlasů celkem a kandidátka C získá 50 hlasů celkem, tak kandidátka A získá 15 mandátů, kandidátka B 10 mandátů a kandidátka C 5 mandátů. A až když se určí celkový počet získaných mandátů kandidátky (krok 1), zjišťuje se, kdo mandáty na dané kandidátce dostane přednostně (krok 2).

Z toho vyplývá, že pro kandidátku je nevýhodnější získání co nejvyššího počtu hlasů, aby tím pádem získala co nejvíc mandátů. A jak zajistit co nejvyšší počet hlasů? Udělit preferenční hlas všem kandidátům, nikoliv jen několika málo vybraným.

Pokud na kandidátce zakřížkujete jen své dva favority, pak taková kandidátka celkově získá jen dva hlasy. Pokud udělíte kandidátce tzv. velký křížek, nebo zakroužkujete všechny kandidáty, kandidátka získá maximum, co může.

Jak křížkovat a nezkazit to

A jak tedy pomoct oblíbeným kandidátům v obecních volbách k postupu? Udělit kandidátce tzv. velký křížek a zároveň vaše oblíbené kandidáty zakřížkovat. Tím vlastně udělíte maximální počet hlasů kandidátce a zároveň posunete vaše oblíbené kandidáty dopředu.

Jakákoliv jiná úprava hlasovacího lístku může vašim oblíbeným kandidátům ublížit.

Co na to říkáte?
Sdílet článek